Odluka o kreiranju ovog bloga doneta je nakon posete jednom poznatom IT seminaru. Tu sam naime upoznao dosta ljudi iz IT branše i slušao razna predavanja, trendove koji su aktuelni ili tek predstoje. Razmenjivajući mišljenja i iskustva sa raznim ljudima, za ta tri dana koliko su trajala predavanja gajio sam velike nade da ću konačno čuti nešto što bi mi proširilo vidike i oplemenilo moj spektar znanja. Nažalost ili na sreću, zavisno od toga kako se gleda na stvari, nisam čuo gotovo ništa što bi me fasciniralo ili nešto što već nisam znao. Poslednjeg dana doživeo sam jedno malo prosvetljenje. Naime shvatio sam da u najmanju ruku posedujem znanja koja su daleko iznad proseka, a u drugu ruku,  ta ista znanja apsolutno nisam valorizovao. Tako sam došao na ideju da za početak kreiram sopstveni blog, moju kutijicu znanja na web-u koju bih iskoristio za promovisanje svojih saznanja i iskustava, nadajući se valorizaciji uloženog truda kroz ličnu emotivnu satisfakciju i na kraju finansijsku dobit.

Vizija pri kreiranju ovog bloga predstavlja ličnu aspiraciju autora kojom bi podstakao čitaoce da stvari percipiraju na drugačiji način. Orijentisanost ka čitaocima, kvalitet sadržaja i korisničko iskustvo u perspektivi treba da svrstaju ovaj blog u jedan od najčitanijih na ovim prostorima.

Misija ovog bloga jeste konstantna edukacija čitalaca kroz vrhunsko korisničko iskustvo, diferentan način pisanja, jasan i jednostavno prezentovan sadržaj propraćen kvalitetnim vizualima upakovanim u moderno i funkcionalno web rešenje koje ispunjava aktuelne norme kvalitetne webprezentacije.